روانشناسی, روانشناسی شخصیت

شخصیت قربانی!!!

مکانیزم همانند سازی با قربانی

تصوراتی که کودک از مقصر پنداشتن خود در رنج عزیزانش دارد، می تواند منجر به شکل گیری مکانیسم همانندسازی با قربانی شود.این یکی از علل اساسی ظهور شخصیت خودآزار است که او را بطور ناهشیار به سمت تخریبِ خود، می راند. برای شناخت مکانیزم های دفاعی همچون‌ مثال فوق در اتاق درمان با درمانجویان‌ مختلف محصولی اموزشی گرداوری و تولید شده است تا روانشناسان با ۷۰مکانیزم مهم دفاعی درمانجویان و شناسایی ان اشنا شوند تا روند درمان را به درستی هدایت کنند.

✅(جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول اموزشی روی ایکون ذیل کلیک کنید)

[button style=”btn-danger” url=”https://ravancall.com/product/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b0%d9%87%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86/” target=”_blank” size=”btn-lg” block=”btn-block”]مشاهده محصول آموزشی[/button]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.